دانلود کتاب گارد سایه

[ad_1]

همه چیز در Tequende خوب نیست. صنف زمین که اغلب توسط اصناف خورشید و ماه کوچک شمرده می شود ، شروع به درخواست رفتار عادلانه تری از ملکه می کند و زمزمه های انقلاب مانند آتش وحشی در حال گسترش است. Brindl Tacora از معادن Zipa ، زمین گیر و اکنون استاد پیام های پرنسس ، ممکن است مجبور باشد طرفهایی را انتخاب کند: به شورش بپیوندید یا به تاج بچسبید. اما دشمنان واقعی آنها پنهان مانده و ممکن است تنها بریندل باشد که می تواند به اتحاد شورشیان در برابر دشمنان کمک کند قبل از اینکه خیلی دیر شود.

[ad_2]

منبع