دانلود کتاب کودکان در خانواده درمانی: درمان و آموزش

[ad_1]

در اینجا یکی از معدود کتابهایی است که به صراحت درگیر کردن کودکان در جلسات خانواده درمانی است. همکاران این پوست روشنگر ، خانواده درمانی باتجربه با دیدگاه های نظری متنوع هستند ، که در محیط های مختلفی کار می کنند و کودکان در هر سنی را درگیر روش های درمانی خود می کنند. با درک اینکه بسیاری از درمانگران ، از جمله کودکان ، راحت نیستند ، آنها به درمان و آموزش می پردازند و با مشارکت اولیه در عمل ، مطالعات گسترده ای را در مورد موارد و زمینه های جذاب ارائه می دهند. کودکان در خانواده درمانی برای خانواده های درمانی از هر سطح بسیار ارزشمند خواهند بود. برای جانبازان ، مواردی که از نظر روش متفاوت باشند ، به ویژه آموزنده خواهد بود. درمانگران با تجربه کمتر می توانند در اینجا مقدمه ای اساسی و توصیف روشنی از دامنه اقدامات بالینی در خانواده درمانی پیدا کنند.

[ad_2]

منبع