دانلود کتاب کوتاه & amp؛ راهنمای مبارک علوم جامعه مدنی

[ad_1]

درک جامع دانش شهروندی به نفع اکثر افراد خواهد بود ، از جمله دانشجویان حقوق و کسانی که در حرفه وکالت ، دولت یا مشاغل تحت تأثیر قانون و دولت فعالیت می کنند. این کتاب به حاکمیت قانون می پردازد. قانون اساسی ایالات متحده و سایر قوانین. اختیارات و کارکردهای شاخه های دولت ایالات متحده. این کتاب حاوی یک نسخه حاشیه نویسی از قانون اساسی ایالات متحده و اعلامیه استقلال است.

[ad_2]

منبع