دانلود کتاب کنترل و خلع سلاح سلاح: 50 سال تجربه در آموزش هسته ای

[ad_1]

این جلد مجموعه ای از مشارکت متخصصان برجسته جهان در زمینه هسته ای است که در فعالیت های آموزشی دانشکده بین المللی خلع سلاح و مطالعات درگیری (ISODARCO) شرکت کرده اند. این شامل برخی از برجسته ترین دانشمندان و پزشکان است که از راه های اساسی در شکل گیری سیاست ها ، استراتژی ها ، نظریه ها ، مطالعات علمی و بحث ها در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح کمک می کنند. به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس ISODARCO ، این کتاب مجموعه ای از مشارکت ها را مرور می کند که در طی پنجاه سال شرکت مداوم در آموزش خلع سلاح و خلع سلاح و سلاح های هسته ای ، به موضوعات فوری پرداخته اند.

[ad_2]

منبع