دانلود کتاب کنترل مهندسی فرآیند اساسی

[ad_1]

این کتاب روشهای اساسی ، مشکلات و ابزارهای لازم برای مهندسی کنترل فرآیند را ارائه می دهد. این شامل اطلاعات فرآیند ، فناوری سیستم حسگر ، محرک ها ، فن آوری ارتباطات و تدارکات و همچنین طراحی ، ساخت و بهره برداری از سیستم های کنترل است. فراتر از رشته مهندسی فرآیند سنتی ، نویسندگان همان اصول را در فرآیندهای زیست پزشکی ، تولید انرژی و مدیریت مسائل زیست محیطی اعمال می کنند.

[ad_2]

منبع