دانلود کتاب کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی

[ad_1]

این مجموعه که در ابتدا در سال 1988 منتشر شد ، بینشی جامع در زمینه کنترل بیماریها در گیاهان را فراهم می کند. این کتاب با دقت جمع آوری شده و پر از لیست گسترده ای از یادداشت ها ، نمودارها و منابع ، به عنوان مرجع مفیدی برای زیست شناسان ، باغبانان و سایر پزشکان رشته های آنها عمل می کند.

[ad_2]

منبع