دانلود کتاب کمک متقابل مسیحی: کتابچه راهنمای اقتصاد یاران

[ad_1]

این کتابچه برای تشویق به توسعه یک برنامه کمک متقابل در میان منونی ها نوشته شده است. فرض بر این است که منونیت ها در گروه های مختلف خود برادری مسیحی را بر اساس تجربه شخصی ایمان به عیسی مسیح به عنوان ناجی و لرد و یک برادری عاشقانه در بدن او ، در کلیسا تشکیل داده اند. بر این اساس ، او استدلال می کند که اعضای جامعه مسیحی به طور محلی و به طور کلی بار اقتصادی یکدیگر را متحمل می شوند و بنابراین نه تنها قانون مسیح را اجرا می کنند ، بلکه اخوان را نیز برای وظایف بزرگتر خود مانند شاهد و ساختن تقویت می کنند. برای مسیح در جهان. امروز این یک تلاش عمدی است که می تواند جامعه مسیحی را از بین ببرد و با گرایش سکولار مبارزه کند که اعضای آن را به طور فزاینده ای به دولت و دنیای تجارت وابسته می کند و در نتیجه وفاداری را از کلیسا به سایر نهادها منتقل می کند.

[ad_2]

منبع