دانلود کتاب کمر & amp؛ ابتکار راه در عرصه جهانی: چشم اندازهای چینی و اروپایی

[ad_1]

این کتاب یکی از اولین کتابهایی است که به طور سیستماتیک طرح “یک کمربند ، یک جاده” دولت چین را برای ارتقا investment سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه اقتصادی و گردآوری دانشمندان مختلف از چین ، روسیه و اروپای شرقی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این کتاب با گردآوری مجموعه ای از ایده های نسل بعدی برای تجارت منطقه ای ، سرمایه گذاری ، مدل های توسعه زیرساخت ها یا گام های بعدی برای ارتقا coordination هماهنگی سیاست های بیشتر در سراسر قاره اوراسیا و پیامدهای استراتژیک برای اتحادیه اروپا ، روسیه و سایر قدرت های بزرگ ، ایده های ابتکاری را ارائه می دهد. در مورد آنچه این کشورها می توانند با هم از نظر نسل جوان ، نسل به نسل و در طول مسیر انجام دهند. این کتاب مورد توجه دانشمندان ، اقتصاددانان و ناظران علاقه مند به تأثیرات بین المللی توسعه چین قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

منبع