دانلود کتاب کلیسای کاتولیک در تایوان: مشکلات و چشم اندازها

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل اساسی از توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان ارائه می دهد و چالش هایی را که در دوران معاصر با آن روبرو بوده است ، بیان می کند. بررسی می کند که چگونه انقلاب 1949 در سرزمین اصلی چین تعداد زیادی از روشنفکران چینی را به تایوان آورد و سرمایه های انسانی ارزشمندی را برای بومی سازی الهیاتی و مذهبی در اختیار کلیسای کاتولیک تایوان قرار داد. این جلد جنبه های مختلف توسعه کلیسای کاتولیک تایوان را در زمینه بومی سازی بررسی می کند و نحوه ظهور جنبه های چند وجهی کاتولیک در کلیسای کاتولیک تایوان را از طریق تاریخ ، فلسفه ، علوم اجتماعی ، زبانشناسی ، موسیقی و ادبیات بررسی می کند.

[ad_2]

منبع