دانلود کتاب کلیسای کاتولیک در تایوان: تولد ، رشد و توسعه

[ad_1]

این کتاب مروری کلی میان رشته ای از کلیسای کاتولیک در تایوان را که مربوط به دوران پس از جنگ داخلی 1949 تا به امروز است ارائه می دهد و در مورد نقشی که کلیسای کاتولیک در جامعه معاصر تایوان بازی کرده است بحث می کند. وی درباره وضعیت کلیسای کاتولیک تایوان در زمان اشغال ژاپن ، روابط تایوان واتیکان از سال 1949 و روابط مثلثی بین واتیکان ، تایوان و چین در زمان حکومت تسای اینگ ون بحث می کند. این جلد که از دیدگاه های مختلف ، از تاریخ و امور بین الملل گرفته تا ادبیات ، فلسفه و آموزش ، نگاشته شده است ، با ارائه بینشی مهم در مورد تولد و توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان ، به مطالعه مهم مطالعات دینی در چین بزرگ کمک می کند. منطقه

[ad_2]

منبع