دانلود کتاب کشف وضعیت سلامت یک جمعیت با روش های پویایی

[ad_1]

این کتاب با بیان روشهای تصادفی و تئوری زمان خروج در دموگرافیک ، تئوری مربوط به وضعیت سلامت یک جمعیت و عملکرد وضعیت سلامت معرفی شده را به کار می گیرد. این کتاب اشتقاق و طبقه بندی مراحل رشد انسانی را ارائه می دهد. تکنیک های متناسب سازی داده ها و برنامه های مرتبط نیز ارائه می شود. بسیاری از اصطلاحات جدید و قدیمی مورد تحقیق و ارزیابی کمی قرار گرفته اند ، به ویژه وضعیت سلامتی یا “نشاط” جمعیت ، وخامت و عملکردهای مربوط به آن و همچنین امید به زندگی سالم. این کتاب کاربردهای مقایسه ای و آماری مناسبی را به عنوان ابزار ارتباطی همراه با ادبیات موجود ارائه می دهد و بنابراین منبعی ارزشمند برای جمعیت شناسان ، دانشمندان بهداشت ، آمار شناسان ، اقتصاددانان و جامعه شناسان خواهد بود.

[ad_2]

منبع