دانلود کتاب کشتی ها و لاشه ها در منطقه Au Sable Shores در دریاچه غربی هورون

[ad_1]

با تمرکز ویژه در یک خط ساحلی معروف به رشته کشتی ها ، این حجم شامل تاریخچه بیش از 50 کشتی گمشده است. شرح کشتی ها و لاشه هواپیماهای مستند شده در طول تحقیقات باستان شناسی ؛ تجزیه و تحلیل تغییر خط ساحلی در 150 سال گذشته و مدلی برای تطبیق لاشه هواپیما با کشتی های گمشده. این کتاب مورد توجه باستان شناسان ، مورخان و همه کسانی که دریاچه های بزرگ را دوست دارند خواهد بود.

[ad_2]

منبع