دانلود کتاب کره نمکی

[ad_1]

سولا ، یک دختر کوچک مشتاق ، با بی عدالتی های مرتبط با نژادپرستی ضد مغرب دهه 1970 روبرو می شود. او به عنوان یک عرب نسل اول ، در جستجوی راه خود است ، که در میان آرزوی آزادی و بازگشت به ریشه های خود گرفتار شده است. در سن 20 سالگی ، نیچیرن با آیین بودایی دائشونین آشنا شد و این باعث امیدواری وی شد: این آیین در Soka Gakkai International انجام شد ، در فرانسه با آناتمی انجام شد: “این یک فرقه است! »، اگرچه این جنبش به قانون احترام می گذارد و شهروندی را ارتقا می دهد. او جنگ را انتخاب می کند زیرا در کشوری لائیک مانند فرانسه با تبعیض مذهبی روبرو است.

[ad_2]

منبع