دانلود کتاب کتاب نخبگان سیاسی Palgrave:

[ad_1]

این کتاب راهنما دیدگاه جامعی از نظریه و تحقیقات کنونی پیرامون نخبگان سیاسی را ارائه می دهد ، که در حال حاضر یک موضوع مهم برای کارهای دانشگاهی و گفتمان عمومی است. در 40 قسمت توسط دانشمندان برجسته ، غنای و تنوع این رشته را به نمایش می گذارد. این کتابچه در شش فصل تنظیم شده است ، که هر یک از آنها توسط دستیار ویرایشگر معرفی می شود ، و بر تئوری های مربوط به نخبگان سیاسی ، روش های مطالعه آنها ، الگوهای اصلی ساختاری و رفتاری در سراسر جهان ، تمایز و ادغام بخشهای نخبه سیاسی ، کیفیت ها و منابع برجسته تمرکز دارد. و معضلات نخبگان سیاسی در این قرن. چهل سال پس از مطالعه تطبیقی ​​برجسته رابرت پاتنام در مورد نخبگان سیاسی ، این کتاب منبع ضروری برای دانشگاهیان و دانشجویان شاغل در این زمینه پر جنب و جوش است.

[ad_2]

منبع