دانلود کتاب کتاب تبر: علم و دانش هیزم شکن

[ad_1]

تبر ابزاری ضروری برای هر چوب بری است. کتاب تبر یک راهنمای جامع برای برش چوب با ابزار دستی است. حتی کسانی که از اره برقی و سایر تجهیزات برقی استفاده می کنند باید با ابزار دستی کار خود آشنا باشند. یک منبع ایده آل برای هر کسی که می خواهد درختان را قطع کند و از چوب یا جنگل چوب یا هیزم بخرد. نویسنده نحوه استفاده و نحوه استفاده از محورهای مختلف ، تبرها ، تبرها ، اره ها و گوه ها را توضیح می دهد درختان را قطع کنید و هیزم تهیه کنید. همچنین همه جنبه های برخورد با چوب ، از جنگل گرفته تا اجاق گاز یا اجاق گاز را نشان می دهد.

[ad_2]

منبع