دانلود کتاب کتابشناسی نسخه خطی دریای مرده

[ad_1]

مجله مجله علوم مکمل عهد عتیق (BZAW) مجموعه مکمل ها مطالعاتی را در همه زمینه های علوم عهد عتیق منتشر می کند. تمرکز بر کتاب مقدس عبری ، زندگی قبل و بعد از آن در یهودیت باستان و همچنین پیامدهای متعدد در فرهنگ های همسایه جهان باستان شرقی و هلنیستی-رومی است.

[ad_2]

منبع