دانلود کتاب کاهش میراث فرهنگی: مطالعات موردی در ایتالیا و فرانسه

[ad_1]

در حال حاضر خطر کاهش دارایی وجود دارد. عدم حضور مردم شناسان در این زمینه منجر به استفاده مجدد از مردم شناسی توسط فعالانی شد که سنت های مشهور را با بازخوانی اساسی و محافظه کارانه بازخوانی می کنند. چشم انداز پیشنهادی در اینجا استفاده از سیاست میراث برای پیشرفت انسان شناسی است.

[ad_2]

منبع