دانلود کتاب کالبد شکافی زندان کور

[ad_1]

در 17 مارس 2020 ، بیش از 65 میلیون فرانسوی به هشت هفته زندان محکوم شدند. بیمارستان های بداهه ، مدارس تعطیل ، انزوای آسیب پذیرترین افراد ، تعطیل شدن اقتصاد ، اظهارات ضد و نقیض و اطلاعات بیش از حد … در مقابل این اقدام آزار دهنده و محدود کننده ، نادیده گرفتن توصیه ها و گزارش های علمی ، نیکول و جرارد دلپین ، انجمن ها و مقالات آنها تولید مثل برای هشدار درباره عواقب فاجعه بار زندان عمومی – پزشکی ، اجتماعی ، روانی ، اقتصادی.

[ad_2]

منبع