دانلود کتاب کالبد شکافی روانشناختی مرتکب آزار جنسی کودک: پرونده کلیسای کاتولیک

[ad_1]

به دنبال افشای رسوایی های مربوط به کودکان ، که توسط کشیش ها و روحانیون کلیسای کاتولیک انجام شد ، رسانه ای بهمن رخ داد که س questionsالات و آگاهی هایی را درباره دامنه پدیده سو. استفاده جنسی خردسالان ایجاد کرد. از آنجا که هیچ منطقه ای از کره زمین محافظت نمی شود ، شناخت واقعی درون و خارج این پدیده ضروری است. از این لحاظ ، این کار بخشی از یک مبارزه پویا علیه این مشکل است ، با تجزیه و تحلیل عمیق شخصیت چنین مهاجمی.

[ad_2]

منبع