دانلود کتاب کاربرد بالینی کاتترهای اورولوژی ، دستگاه ها و محصولات:

[ad_1]

این طراحی شده است به منظور ارائه یک مروری جامع و پیشرفته از استفاده از کاتترها و دستگاه های اورولوژی در عمل بالینی. فصل های این کتاب به منظور بررسی نشانه های عمومی استفاده از کاتترها و دستگاه های اورولوژی ، انواع فعلی ، عوارض و مدیریت آن ساخته شده است. این متن نیاز اساسی به منابع منابع در این موضوعات را برآورده می کند. این کتاب همچنین شامل ارائه های بسیار کاربردی و موارد موردی از بیماران معمولی دارای کاتتر یا دستگاههایی است که در عمل بالینی اورولوژی سالمندان دیده می شود ، همه با تجزیه و تحلیل متخصص و نظرات سرمقاله. با برجسته کردن جنبه های چند بعدی یکپارچه مراقبت از بیماران اورولوژی ، این کتاب در گنجاندن نویسندگان چند رشته ای مشترک ، که همه از متخصصان مشهور در زمینه های خود هستند ، بی نظیر است. یک منبع ارزشمند برای متخصصان اورولوژی ، پزشکان عمومی ، دستیاران پزشک و کسانی که هم اکنون در زمینه آموزش عمل اورولوژی در حال آموزش هستند.

[ad_2]

منبع