دانلود کتاب ژئودینامیک Pythonic: برنامه هایی برای محاسبات سریع

[ad_1]

این کتاب برای دانشجویان و محققان جوانی است که می خواهند یاد بگیرند از مدل سازی عددی برای حل مسائل در ژئودینامیک استفاده کنند. خوانندگان که به عنوان راهنمای سهولت استفاده و خودآموزی طراحی شده اند ، برای دستیابی به بیشتر مطالب فقط به یک پیش زمینه اساسی در ریاضیات نیاز دارند. دشواری کتاب با چهار فصل جداگانه بسیار تدریجی افزایش می یابد. اولین مورد مقدمه ای بر تکنیک های پایتون است که برای تجسم و اجرای محاسبات برداری لازم است. مورد دوم مروری است با چند نمونه از مکانیک کلاسیک ، با مثالهایی از کتابهای استاندارد فیزیک. قسمت سوم توضیح مفصلی در مورد نحوه نوشتن لاگرانژی ، اویلر و ذرات در کدهای سلول برای حل مشکلات مکانیک پیوستگی خطی و غیرخطی است. سرانجام ، تکنیک های پیشرفته ای مانند کد درختان ، عناصر مرزی پوشش داده شده و کاربردهای مختلفی برای ژئودینامیک نشان داده شده است. كل كتاب حول مثالهای متعددی در پایتون تنظیم شده است ، كه هدف آنها تشویق خواننده برای یادگیری با آزمایش و تجربه است ، نه تئوری.

[ad_2]

منبع