دانلود کتاب چین و آفریقا: ایجاد همکاری های صلح و امنیت در این قاره

[ad_1]

این کتاب به بررسی مشارکت روزافزون چین در همکاری های امنیتی در آفریقا می پردازد. با استفاده از دانشگاهیان برجسته و نوظهور در این زمینه ، این جلد از ترکیبی از بینش های تحلیلی و مطالعات موردی برای کشف پیچیدگی چالش های امنیتی پیش روی چین و قاره استفاده می کند. وی س howال می کند که چگونه مسائل امنیتی بر روابط اقتصادی و اجتماعی رو به رشد چین با کشورهای آفریقایی تأثیر می گذارد.

[ad_2]

منبع