دانلود کتاب چستر آرتور

[ad_1]

این بیوگرافی خوانندگان چستر آرتور را معرفی می کند ، از جمله فعالیت های سیاسی اوایل او و وقایع مهم دولت آرتوریان ، از جمله نیروی دریایی ایالات متحده و اصلاحات قانون خدمات کشوری پندلتون. این شامل اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی است. جدول زمانی ، اطلاعات سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارد و با استانداردهای ایالتی مرتبط است. کتابخانه Checkerboard یک نسخه از انتشارات Abdo ، یک بخش از USAO است.

[ad_2]

منبع