دانلود کتاب پیوند سلول های بنیادی اتولوگ: نتایج بیولوژیکی و بالینی در بدخیمی ها

[ad_1]

این کتاب درسی ترکیبی از تحقیقات اساسی و جنبه های بالینی است که زمینه ساز آخرین نتایج در بیماری های بدخیم است که پیشرفت در آنها بیشترین تأثیر را دارد. شواهد اخیر نشان می دهد که در القای نرخ بالاتر درمان در نئوپلاسم های خون شناسی بهتر است ، اما میلوبلاسیون وابسته به شدت دوز ممکن است محدود کننده باشد. عامل. اکنون می توان مسمومیت را با پیوند سلول های پیش ساز مغز استخوان و خون محیطی کنترل کرد ، که با یا بدون فاکتورهای رشد استفاده می شود. ترکیبی از شیمی درمانی با دوز بالا و به دنبال آن تزریق مجدد سلولهای بنیادی اتولوگ پیشرفت چشمگیری در درمان نئوپلاسمهای مقاوم و عود کننده خون است.

[ad_2]

منبع