دانلود کتاب پیش بینی سطح بالا و کشف قابلیت اطمینان برای سیستم چند پردازنده در تراشه:

[ad_1]

این کتاب چارچوبی جدید برای مدل سازی دقیق خطاها در فناوری CMOS در مقیاس نانو و توسعه جریان بی نقص ابزار در انتزاعات طراحی سطح بالا برای پیش بینی و کاهش اثرات خطاها ارائه می دهد. این کتاب تکنیک های جدیدی برای شبیه سازی عیب سطح بالا و پیش بینی قابلیت اطمینان ، و همچنین طرح های متحمل خطا در سطح معماری و سطح سیستم را ارائه می دهد. این همچنین یک بررسی از پیشرفته ترین مشکلات و راه حل ها ، ارائه بینش در مورد مسائل قابلیت اطمینان در طراحی دیجیتال و اقدامات متقابل بین آنها را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع