دانلود کتاب پیشرفت در پردازش سیگنال و سیستم های شناخت هوشمند: مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های تشخیص هوشمند (SIRS-2017) ، 13-16 سپتامبر 2017 ، مانیپال ، هند

[ad_1]

این جلد ویرایش مجموعه ای از مقالات بررسی شده و اصلاح شده را ارائه می دهد که در سومین سمپوزیوم بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های شناخت هوشمند (SIRS’17) در مانیپال ، هند ، در تاریخ 13-16 سپتامبر 2017 برگزار شد. در این مقاله ها اطلاعات احتیاطی در مورد بیومتریک ، علامت گذاری علامت دیجیتال ، سیستم های تشخیص ، پردازش تصویر و فیلم ، پردازش سیگنال و گفتار ، تشخیص الگو ، یادگیری ماشین و سیستم های دانش بنیان ارائه شده است. روی هم رفته ، آنها منبع ارزشمندی را برای همه محققان و دانشمندان فعال در زمینه های مختلف پردازش سیگنال و زمینه های مرتبط فراهم می کنند.

[ad_2]

منبع