دانلود کتاب پیشرفت در محاسبات نرم و یادگیری ماشین در پردازش تصویر:

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از آخرین کاربردهای روش از محاسبات نرم و یادگیری ماشین در پردازش تصویر است. این بخشهای مختلف از تقسیم بندی تصویر گرفته تا شناسایی اشیا using را با استفاده از رویکردهای پیچیده بررسی می کند و شامل تئوری روش های مورد استفاده برای ارائه نمای کلی از کاربرد این ابزارها در پردازش تصویر است. این مطالب از دیدگاه علمی گردآوری شده است و این کتاب در درجه اول برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم ، مهندسی و ریاضیات محاسباتی در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند برای دوره های AI در پردازش تصویر پیشرفته و هوش محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد و منبع ارزشمندی برای محققان در محاسبات تکاملی ، هوش مصنوعی و پردازش تصویر است.

[ad_2]

منبع