دانلود کتاب پیشرفت در طراحی مکانیکی: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی طراحی مکانیکی 2017 (ICMD2017)

[ad_1]

با تمرکز بر نوآوری ، این فرایندها آخرین تحولات در زمینه طراحی مکانیکی در چین را ارائه می دهند و بستر بین المللی برای محققان ، دانشگاهیان و دانشمندان فراهم می کنند تا یافته های تحقیقاتی خود را ارائه دهند و ایده های خود را به اشتراک بگذارند در چارچوب استراتژی توسعه “ساخت چین 2025” ، یکی از جنبه های اصلی ICMD2017 فشارهای ابتکاری طراحی برای “ساخت چین 2025” بود. این کتاب بر نکات تحقیقاتی مانند روش طراحی ، طراحی سبز ، رباتیک و مکانیک و طراحی قابلیت اطمینان در طراحی مکانیکی تأکید دارد ، ضمن اینکه طراحی صنعتی و طراحی مکانیکی را نیز ترکیب می کند.

[ad_2]

منبع