دانلود کتاب پیشرفت در سیستم های چند درجه ای:

[ad_1]

این کتاب با استفاده از جنبه های کاربردی سیستم های چند نرخی ، پیشرفت در طراحی فیلترهای decimation شانه و بانک های فیلتر چند نرخ ، یک مراجعه تک منبع به خوانندگان ارائه می دهد. نویسندگان طیف وسیعی از آخرین برنامه ها را در زمینه هایی مانند پردازش تصویر و فیلم ، ارتباطات دیجیتالی ، نرم افزار و رادیو شناختی توصیف می کنند.

[ad_2]

منبع