دانلود کتاب پیشرفت در بهداشت و ایمنی محیط زیست: مقالات برگزیده HSFEA 2016

[ad_1]

این کتاب شامل مقالاتی منتخب در زمینه پیشرفت در بهداشت و ایمنی محیط زیست است که در کنفرانس بین المللی پیشرو در زمینه پیشرفت بهداشت ، ایمنی ، آتش سوزی ، محیط زیست ، علوم متحد و مهندسی (HSFEA 2016) ارائه شده است. این کتاب در مورد آخرین تحولات در بهداشت و ایمنی محیط زیست متمرکز است و فرصت ها و چالش های مربوطه را برجسته می کند. این کتاب همچنین روش هایی را ارائه می دهد که می تواند برای نظارت و اندازه گیری موثر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این ، محتوای این مطالعه بر اهمیت حفظ محیط های کاری ایمن و سالم ، به دور از خطرات بهداشت حرفه ای تأکید می کند. این کتاب به طور یکسان مورد توجه محققان ، متخصصان و سیاست گذاران خواهد بود.

[ad_2]

منبع