دانلود کتاب پناهندگی برای فروش: سود و اعتراض در صنعت مهاجرت

[ad_1]

از طریق مقاله ها ، آثار هنری ، عکس ها ، اینفوگرافیک ها و تصاویر ، پناهندگی برای فروش: سود و اعتراض در صنعت مهاجرت ، رژیم جهانی پناهندگی را صنعتی می داند که با فعالیت های سودآور مشخص می شود. این یک دیدگاه جدید و کاملاً اصیل را ارائه می دهد ، و خوانندگان را مجبور می کند فراتر از تعهدات قانونی ، اخلاقی و انسانی که بر بحث های رایج در مورد پناهجویان مسلط است ، پیش روند. پناهندگی برای فروش برای فروش تعادل مهمی بین تجزیه و تحلیل انتقادی و راه حل های پیشنهادی برای مقاومت در برابر و تغییر شکل هنجارهای فعلی و نوظهور مهاجرت ایجاد می کند ، اعتراضات و همچنین سود را برجسته می کند.

[ad_2]

منبع