دانلود کتاب پلی ساکاریدها به عنوان اجزای باتری:

[ad_1]

خلاصه یک مرور کلی از برنامه های پلی ساکارید در زمینه مواد باتری را ارائه می دهد. یک مرور کلی تاریخی و همچنین آخرین تحولات در این زمینه ، از جمله انواع جدید باتری ها و شیمی وجود دارد. این کتاب که توسط دانشگاهیان به سبک قابل دسترسی تألیف شده است ، برای افرادی که به برنامه های جدید پلی ساکارید و همچنین افرادی که در این زمینه جدید هستند علاقه مند هستند ، هدف آن است. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیشرفته ، محققان دانشگاهی و صنعتی و متخصصانی که مشغول استفاده یا استفاده از پلیمرهای پایه هستند ، طراحی شده است.

[ad_2]

منبع