دانلود کتاب پس از تبعید: چشم اندازهای مردم نگاری

[ad_1]

این کتاب نتایج پس از اخراج را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به آنچه برای مهاجران و پناهجویان پس از اخراج آنها می گذرد ، می پردازد. اگرچه ادبیات فزاینده ای در مورد بازداشت و تبعید وجود دارد ، تحقیقات دانشگاهی پس از اخراج بسیار کم است. این کتاب اطلاعاتی در مورد عواقب اخراج اجباری آنها برای هماهنگی اخراج شدگان و “ادغام مجدد” به اصطلاح “میهن” تولید می کند. با تغییر مدل مهاجرت ، رویکردهای جدید تحقیقاتی مورد نیاز است. این کتاب به ایجاد تصویری پیچیده تر از جرم انگاری مهاجرت کمک می کند و جهت ها و رویکردهای جدیدی را از نظر تئوری و تجربی به زمینه تحقیقات مهاجرت می افزاید.

[ad_2]

منبع