دانلود کتاب پسر ربات

[ad_1]

اینها چیزهای تکان دهنده ای بود که او گفت – از نظر عجیب غریب بودنشان – با همه چیز در تضاد بود … رابرت اف یانگ نویسنده کاندیدای هوگو بود که به نثر غنایی و احساسی معروف بود. کارهای وی در داستانهای شگفت انگیز ، داستانهای خارق العاده ، داستانهای غافلگیرکننده ، پلیبوی ، The Saturday Evening Post ، Collier’s ، Galaxy Magazine و Analog Science Fact & Fiction برجسته شده است.

[ad_2]

منبع