دانلود کتاب پسرفت

[ad_1]

بعد از حملات ، جلیقه های زرد ، اعتصابات پی در پی ، بهداشت و بحران اقتصادی مرتبط با Covid-19 ، بیش از هر زمان دیگری تقسیم شده است ، فرانسه سخت ترین مبارزات ریاست جمهوری جمهوری پنجم را تجربه می کند: به نظر می رسد نامزد پوپولیست ، یک راه خوب برای پیروزی در انتخابات است. آلن ، استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اندیشی و جهان وطنی ، به طرز دردناکی این بحران اجتماعی را بین دوست و همسایه خود مهدی که احساس خطر می کند و عشق جوان تازه کشف شده خود که کارت پوپولیست ، شانتال بازی می کند ، تجربه می کند.

[ad_2]

منبع