دانلود کتاب پریشانی کودک شهری

[ad_1]

این کتاب شرح می دهد که چگونه کودکان محروم شهری و خانواده ها و جوامع آنها در تلاش برای مقابله با قحطی ، غفلت و تبعیض هستند. او عطر و بوی ، عرق ، رنج و پیروزی های گاه به گاه در مبارزات روزمره فقرا برای سهم عادلانه از کرامت انسانی را منتقل می کند.

[ad_2]

منبع