دانلود کتاب پروانه سیاه

[ad_1]

پروانه سیاه اولین رمان جورجت هایر بود. او فقط 19 سال داشت و با فروش بیش از 200000 نسخه در سال 1921 دنیای نشر را متعجب کرد. جورجت هایر اساساً عاشقانه ریجنسی را اختراع کرد. این رمان در سال 1751 اتفاق می افتد و دارای لردها ، خانم ها و بزرگراه ها است. مانند همه رمان های هایر ، عاشقانه ، ماجراجویی و دسیسه های زیادی وجود دارد. لرد جک کارسترس ، دیانا بولی ، بانوی جوان و زیبای انگلیسی را که سعی در ربودن وی دارد ، از دوک آندوور نجات می دهد. در حالی که لرد کارستارس شجاع و شجاع بود ، اما کار سختی را پشت سر گذاشت و به بزرگراه بودن متوسل شد. اما دیانا در شرف تغییر همه اینها است.

[ad_2]

منبع