دانلود کتاب پرواز فضایی ناسا: تاریخچه نوآوری

[ad_1]

این کتاب اولین تاریخچه جامع نوآوری در ناسا از طلوع سفرهای فضایی را ارائه می دهد و متخصصان این حوزه را گرد هم آورده تا روشن کنند که چگونه مشارکت های دولتی و خصوصی و بین المللی به روش های جدید کاوش فضا دامن زده اند. دوازده مطالعه موردی ، تاریخ پراکنده و پرمخاطره چنین مشارکت هایی را ردیابی می کند ، و نقش AT&T را در توسعه اولیه فناوری ماهواره ، ارتباطات بین برنامه آپولو و دره سیلیکون ، ظهور SpaceX و موارد دیگر بررسی می کند. برخی از این پروژه ها موفقیت آمیز بوده و برخی از آنها با شکست روبرو شده اند. همه آنها روشهای سنتی انجام کارهای عمومی در فضا را به چالش کشیدند. این مقالات در کنار هم ، درسهای ارزشمندی را برای سیاستگذاران ، سرمایه گذاران ، اقتصاددانان و اعضای جامعه فضایی و بینش جدیدی درباره چگونگی وقوع نوآوری ارائه می دهند.

[ad_2]

منبع