دانلود کتاب پدیدارشناسی در برنامه ریزی سازگاری: یک مطالعه تجربی از افراد مبتلا به سیل در Kampung Muara Baru Jakarta

[ad_1]

این کتاب به بررسی اطلاعات مربوط به برنامه ریزی می پردازد که می توان از تجارب فقیرنشینان شهری دریافت کرد ، گروهی که اغلب تحت تأثیر سیل قرار دارند. علاوه بر این ، رابطه بین تجزیه و تحلیل دنیای زندگی و برنامه ریزی سازگاری از طریق جامعه شناسی دانش ، که نقش مهمی در تعیین مسیر سازگاری فقرای شهری دارد ، بررسی می شود. این کتاب داده های تجربی را برای ترجمه تئوری برنامه ریزی خود بازتابی به متن عملی گرد آورده ، برنامه ریزی جامعه را بررسی می کند و گفتمان سازگاری شهری را غنی می کند. سرانجام ، این یک مدل برنامه ریزی سازگاری را ارائه می دهد که می تواند به نفع دانشگاهیان ، پزشکان و سیاست گذاران باشد که مایل به ارائه برنامه های پذیرفته شده اجتماعی تر هستند.

[ad_2]

منبع