دانلود کتاب پایه ها و پایه های ساختمان تحت پهنه بندی

[ad_1]

این نسخه انگلیسی از متن ترجمه شده از روسی اصلاح و به روز شده است. دلایل استحکام بخشیدن به پایه ها و پایه های ساختمان؛ ویژگی های رفتاری و مبانی ساختمان های خدماتی ؛ و تثبیت خاک ها.

[ad_2]

منبع