دانلود کتاب پایداری و مدیریت انرژی: شیوه های تجاری مبتکرانه و مسئولانه برای استراتژی های انرژی پایدار شرکت های مرتبط با CSR

[ad_1]

در این کتاب ، گرگور وبر در مورد مشاغل و مجموعه چالش هایی که آنها از جمله بهره وری انرژی و پایداری با آن روبرو هستند ، بحث می کند. تحقیقات وی به یک مدل دو سطحه منجر شد که از مشاغل در شیوه های نوآورانه و مسئولیت پذیر کسب و کار پشتیبانی می کند. جوایز “پایداری پروژه 2017” و “جایزه صنعت آلمان 2017” توسط شورای توسعه پایدار دولت آلمان.

[ad_2]

منبع