دانلود کتاب پایان تروریسم ، جهانگردی و مهمان نوازی در غرب:

[ad_1]

این کتاب به چگونگی فرسایش تهدیدات معاصر تروریسم مفهوم مهمان نوازی در غرب می پردازد. این مطالعه که هر روز در رسانه ها نشان داده می شود و فراتر از تأثیرات فوری تروریسم است که در برنامه سیاست خارجی سیاستمداران در اروپا و ایالات متحده شکل می گیرد ، چارچوب مفهومی نحوه ایجاد و گسترش تروریسم در غرب را بررسی می کند و نحوه تعامل آن را نشان می دهد. و مقصد ، مصرف گرایی اوقات فراغت و صنعت مهمان نوازی بین المللی.

[ad_2]

منبع