دانلود کتاب پایان آغاز

[ad_1]

از زمان بازگشت غیرمنتظره خود به امپراطوری ، تمام خواسته الكستراینا محافظت از خانواده اش بود. با وجود حوادث تغییر دهنده زندگی که در Borderlands اتفاق افتاد ، خانواده او – آنهایی که پشت سر گذاشتند – تنها چیزی بود که باقی مانده بود. به عنوان ملکه ، مهمترین وظیفه او محافظت از امپراتوری در عین ایمن نگه داشتن آنها بود. با این حال ، هنگامی که نیروهای تهدید کننده مرزهای مرزی صلح را به چالش می کشند ، باید در درون خود تحقیق کند تا جادوی جدیدی را کشف کند که قویتر از هر چیزی است که آنال ها قبلاً گفته بودند.

[ad_2]

منبع