دانلود کتاب پارادایم های پیشگیری از آلودگی:

[ad_1]

این کتاب حاوی مجموعه ای از فصل های آموزنده و توضیحی ، یک مطالعه اساسی برای دانشمندان محیط زیست ، سم شناسان محیط زیست و افراد از حوزه های متحد است. تحقیقات و نتایج ارائه شده در اینجا بر رویکردهای پیشگیری از آلودگی ، فناوری های پاک و کاهش مصرف سمی تمرکز دارد که پتانسیل از بین بردن مواجهه کارگران با خطرات بهداشتی را دارد اکوسیستم های سالم و پایدار ایجاد می کند. خوانندگان راه هایی را برای گنجاندن پیشگیری در طراحی فرآیندهای صنعتی کشف می کنند که ضمن افزایش رقابت پذیری صنایع به از بین بردن تأثیرات زیست محیطی مضر کمک می کند. موضوعاتی مانند عوامل کنترل بیولوژیکی ، سلامت آب سالم و خاک برای کشاورزی پایدار شهری ؛ مدیریت و استفاده از زباله در صنایع فرآوری مواد غذایی و رتبه بندی بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) بر اساس تولید ازن در این کتاب بحث شده است. توجه ویژه ای به مسائل مرتبط با گرم شدن کره زمین و استفاده از ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی (GEMs) برای مقابله با آلودگی در محیط های شدید داده شده است. نویسندگان از محققان دعوت می کنند تا تحلیل انتقادی ارائه شده در اینجا را مورد توجه قرار دهند و مسیرهای آینده را برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد دهند.

[ad_2]

منبع