دانلود کتاب وقایع نگاری – بیزانس و عثمانی در مبارزه برای قدرت و بقا (1341-1462): یونانی – آلمانی

[ad_1]

تاریخ دوکات هنوز به طور کامل به آلمانی ترجمه نشده است. آخرین نسخه متن یونانی که در بسیاری از نقاط نادرست است ، مربوط به سال 1958 است. این نسخه بر اساس مجموعه ای جدید از codex unicus متن یونانی و نسخه ترجمه ایتالیایی قدیمی از اواخر قرن 15 ساخته شده است. بکر اول در قرن (1834). ترجمه همچنین با بیش از 1000 نظر و فهرست دقیق نام و مکان ، متن را قابل دسترسی می کند. این دسترسی راحت تری را به گفته های مربوط به نظر و معنای واقعی کلمه نویسنده فراهم می کند.

[ad_2]

منبع