دانلود کتاب وسایل هوشمند برای تولید قطعات سختی کم:

[ad_1]

این کتاب نتایج پروژه تحقیقاتی اروپا “وسایل هوشمند برای تولید اجزای سختی کم” (INTEFIX) را خلاصه می کند. ساختار کتاب زیر پروژه های اختصاص داده شده به مطالعات موردی را در سناریوهای “ارتعاشات” ، “تغییر شکل ها” و “موقعیت یابی” دنبال می کند. پروژه INTEFIX با توسعه و تجزیه و تحلیل انواع مختلف وسایل هوشمند ، حسگر و محرک که به عنوان نمونه هایی برای بستن قطعات دقیق بر روی ابزارهای برش کار می کنند ، سروکار دارد. بنابراین ، این کتاب نمای کلی از این حوزه ابتکاری فناوری را ارائه می دهد. خواسته های مطالعات موردی توضیح داده شده و رویکردها و راه حل های فن آوری ارائه شده است. علاوه بر این ، روش های ابتکاری برای طراحی و بهینه سازی چراغ های هوشمند ارائه شده است.

[ad_2]

منبع