دانلود کتاب هیسترکتومی: یک رویکرد جامع جراحی

[ad_1]

این کتاب توصیفاتی از عملکرد عملی لاپاراسکوپی ، لاپاراتومی و جراحی واژن و هیسترکتومی مختلف با کمک رباتیک را آغاز می کند. هیسترکتومی لاپاراسکوپی به عنوان یک تکنیک اضافی برای برداشتن رحم در طی چند دهه گذشته ظاهر شده است. از آنجا که طی چند دهه گذشته نور ، بزرگنمایی و مهارت پیشرفته فقط در این روش جراحی 200 ساله با لاپاراسکوپی گنجانده شده است ، هدف ویراستاران بررسی تکنیک های سنتی هیسترکتومی با لاپاراتومی و جراحی واژن به دنبال اقدامات لاپاراسکوپی است. .

[ad_2]

منبع