دانلود کتاب هویت دانشجویی و اعتقادات دانشجویی در نوشتن EFL:

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم یادگیری هویت نویسنده در زمینه نوشتن به زبان خارجی متمرکز است. نویسنده نشان می دهد که روند نوشتن به زبان خارجی بسیار پیچیده تر و شخصی تر از آن است که بسیاری از اساتید نوشتن حدس می زنند. در فصل های نظری کتاب به مفاهیمی مانند دوزبانگی ، روند نوشتن L2 و هویت در نوشتن L2 پرداخته شده است. در بخش تجربی کتاب ، دیدگاه دانش آموزان در مورد نوشتن به زبان L1 و L2 ، فرایندهای نوشتن دانش آموزان به هر دو زبان و هویت دانش آموزان در نوشتن L1 و L2 بحث می شود. نشان داده شده است که نوشتن در D2 باعث ایجاد مشکلاتی از لحاظ زبان شناختی می شود. با این حال ، برای زبان آموزان پیشرفته انگلیسی ، نوشتن به زبان L2 فرصت هایی را ایجاد می کند که هرگز هنگام آهنگسازی به زبان مادری خود نداشته اند.

[ad_2]

منبع