دانلود کتاب هویت ، اعتماد و سازش در آسیای شرقی: کنار آمدن با تاریخ دردناک برای ایجاد یک هدیه صلح آمیز

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده به بررسی چگونگی تداخل تاریخ دردناک شرق آسیا در روابط بین کشورها و مردم آنها می پردازد. از دیدگاه عمدتاً اجتماعی – روانشناختی و سازه گرایی ، نویسندگان روش هایی را بررسی می کنند که حافظه تاریخی و نیازهای برآورده نشده برای هویت موجب ایجاد سو mutual ظن متقابل ، ملی گرایی بیگانه هراسی و تنش در روابط دو جانبه و مثلثی در منطقه می شود. این متن نه تنها به برخی از نیروهای محرک محلی سیاست خارجی ژاپن ، چین و کره جنوبی – و عواقب افزایش حاکمیت خودکامه در هر سه کشور – می پردازد ، بلکه همچنین چگونگی ایجاد مکانیسم ها و فرایندهای امنیتی جدید در ایجاد اعتماد ، اعتماد ، و و سازش می کند و می تواند جایگزین مواردی شود که باعث عدم امنیت می شوند.

[ad_2]

منبع