دانلود کتاب هوش مصنوعی و زبان طبیعی: ششمین کنفرانس ، AINL 2017 ، سن پترزبورگ ، روسیه ، 20 تا 23 سپتامبر 2017 ، مقالات منتخب اصلاح شده

[ad_1]

این کتاب صورت جلسه ای است که ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و زبان طبیعی AINL 2017 برگزار کرده است. 13 متن کامل ، 4 مقاله کوتاه اصلاح شده با دقت بررسی و از 35 مقاله انتخاب شده است. ارائه ها مقالات در بخشهای موضعی در مورد تجزیه و تحلیل تعامل اجتماعی ، پردازش گفتار ، استخراج اطلاعات ، پردازش داده در مقیاس وب ، مورفولوژی محاسباتی و تعبیه کلمات ، یادگیری ماشین سازمان یافته اند. این جلد همچنین شامل 6 مقاله است که در کار مشترک درک حاشیه نویسی روسیه شرکت می کنند.

[ad_2]

منبع